Nieuwe Vennootschapswetgeving

News icon

01 Juin 2019 

 

Beste,

 

U heeft het misschien reeds vernomen, maar op 1 mei 2019 trad het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Dit brengt ook voor Neibo enkele veranderingen met zich mee.  

Het aantal vennootschapsvormen vermindert sterk. In de toekomst zullen er slechts vier vormen bestaan: de maatschap, de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV) en de coöperatieve vennootschap (CV). 

Bron: (Cera Coop)

De nieuwe wet is een unieke gelegenheid voor coöperaties om hun coöperatieve identiteit te versterken!

De wettelijke definitie van de coöperatieve vennootschap zal nu nog meer waken over het toepassen van de coöperatieve principes. 

De erkenning van de Nationale Raad van de Coöperatie (NRC), die Neibo in 2018 kreeg, blijft dus erg belangrijk. 

Coöperatieve groeten,

Het Neibo team