Algemene Vergadering 2021

Assemblée générale 2021

De algemene vergadering ging door op 30 juli, digitaal en achter gesloten deuren. 


In totaal zijn er 228 stemmen uitgebracht. Dat is een hoger aantal dan tijdens de algemene vergadering van vorig jaar en een veel hoger aantal ten opzichte van fysieke bijeenkomsten. Geweldig!


Tijdens de vergadering werden heel wat vragen gesteld. Bekijk de meest gestelde vragen via deze link.

Resultaten van de stemming
 
Alle resoluties zijn met een overduidelijke meerderheid goedgekeurd, op een na: het uitkeren van een rendement op het geïnvesteerd vermogen (agendapunt zeven). De algemene vergadering besliste met 11,86% van de stemmen om het geïnvesteerd vermogen uit te keren. Daarmee is de resolutie verworpen. Dat is logisch aangezien wij (nog) niet in staat zijn om een rendement uit te keren.  

Bedankt aan iedereen die de tijd nam om deel te nemen aan de algemene vergadering!

Hopelijk gaat de volgende vergadering opnieuw fysiek door! De online optie zal blijven bestaan om de toegankelijkheid tot de vergadering zo hoog mogelijk te houden.
 
Het Neibo team